Tretmani ratarskih kultura

Aktuelni tretmani kukuruza

U zavisnosti od lokaliteta i vremena setrve, kukuruz se nalazi u fazi od nicanja do 5.lista. S obzirom na hladne vremenske uslove i osetljivosti mlade biljke kukuruza, neophodno je odraditi tretmane sa aminokiselinama, preparat Levoamin 1l/ha uz dodatak đubriva Naturfos Zn/Mn koji u sebi sadrzi mikroelemenat Zn koji je neophodan za razvoj generativnih organa (klipa).

Aktuelni tretmani kukuruza Read More »

Korpa
Scroll to Top