Prima Bio Solution

Naturquel Fe Core

  • Gvožđe Fe – 6.0% w/w
  • EDDHA orto-ortо – 4.2% w/w

Deficit gvožđa je najčešći deficit u voćarstvu i povrtarstvu. Gvožđe može da se blokira usled prisustva velike količine nekih elemenata u zemljištu, usled visoke pH vrednosti zemljišta, kao i zbog lošeg korenovog sistema koji ne može da izvuče dovoljno gvožđa.
Problem sa usvajanjem gvožđa je u tome što gvožđe mora da se usvaja putem helata (prenosnika). Međutim nisu svi helati isti i ne usvajaju se svi na istim pH vrednostima. Najbolji helat gvožđa je EDDHA, koji se usvaja na pH vrednostima i preko 9, a Naturquel Fe Core je upravo takav preparat. Ostali helati uglavnom deluju na nižim pH vrednostima i ne mogu da se usvajaju uvek.
Kada se vidi deficit gvožđa na listu, u intenzivnoj proizvodnji je to praktično nedopustivo jer je potrebno vreme za ispravljanje takvog deficita. Za to vreme se može izgubiti deo prinosa ili smanjiti kvalitet ploda. Zbog toga treba, kada se istorijski zna da na nekoj parceli ranijih godina postojao deficit gvožđa, primeniti Naturquel Fe Core najkasnije posle cvetanja.
Naturquel Fe Core ima takozvani ’šatl efekat’ kada se primenjuje kroz sistem za navodnjavanje. Kada EDDHA helat donese atom gvožđa do korena, on ga predaje korenu, ali sam helat ne ulazi u korenov sistem. Pošto je helat posle te predaje ostao bez atoma gvožđa, on iz zemljišta uzima novi atom gvožđa i putem zemljišnog koloida ga ponovo predaje korenu. Na taj način ovaj preparat deluje sve dok ga kiše ne isperu u dublje slojeve, a to najčešće traje 5-6 meseci.
Kada se pušta kroz korenov sistem, potrebno je 3-6 nedelja da žuto lišće od deficita gvožđa dobije zelenu boju. Zbog toga je potrebno delovati na vreme.
Ako je potrebno hitno delovati, mogući su folijarni tretmani, gde se već posle nekoliko dana dobija zelena boja lišća. Ipak, efekat folijarnog tretmana gvožđa traje svega desetak dana. Zato preporučujemo da se, ako je deficit jak i ako je potrebno hitno delovati, kombinuje folijarni tretman sa tretmanom kroz sistem za navodnjavanje.

Doziranje
u povrtarstvu i voćarstvu 1-2 kg/ha folijarno, kroz sistem za navodnjavnje 5-10 kg/ha.

  • Odaberite opcije Ovaj proizvod ima više varijanti. Opcije mogu biti izabrane na stranici proizvoda.
Ocenjeno sa 0 od 5

Korektori deficita

Naturquel Fe Core

Gvožđe sa EDDHA helatom koji deluje na pH vrednostima od 4 do 9. Potpuno ispravlja deficit gvožđa kad se koristi kroz sistem za navodnjavanje.

12.210,00рсд

Korpa
Scroll to Top