Prima Bio Solution

TrieTech tehnologija

Fabrika Biorizon iz Almerije u Španiji je stvorila jedinstvenu TrieTech© tehnologiju. Ova inovativna tehnologija je kombinacija tri tehnologije: proizvodnje bakterija, cijanobakterija i mikroalgi. Produkti ove tri tehnologije se kombinuju i dobijaju se preparati koji imaju određene efekte na biljku. Ovde posebnu pažnju izdvajamo na proizvodnju mikroalgi, koje se u Almeriji proizvode na površini od 2 hektara, po patentiranoj tehnologiji. Mikroalge nisu isto što i alge koje rastu po okeanima, već mikroorganizmi čijom se preradom dobijaju određeni enzimi, fitohormoni, vitamini,… koji se mešaju u preparatima u tačno određenoj količini. Alge dobijene iz mora i okeana nemaju stabilne produkte, nego oni variraju u zavisnosti od mnogih faktora koje ih okružuju, dok mikroalge imaju tačno određene produkte, dobijene preciznom proizvodnjom određenih sojeva. 

Uzgaja se preko 2000 različitih sojeva mikroalgi i cijanobakterija iz kojih se izdvajaju materije za pojedine preparate. tako neki sojevi mikroalgi proizvode materije koje snažno deluju na ukorenjavanje biljaka i proizvodnju mnoštva korenovih žilica. Drugi sojevi daju enzime za uvećanje plodova, treći deluju na pokretanje metabolizma biljaka u sušnim uslovima, itd. Precizna kombinacija ovih sojeva mikroalgi i cijanobakterija sa preko 1800 sojeva plemenitih bakterija, daju jedinstvene preparate na tržištu koji, kad se aplikuju na biljku, brzo prodiru kroz stome, brzo hrane list i ostale delove biljaka, a istovremeno precizno deluju na njihovu određenu funkciju. 

Mnogi preparati stvoreni TrieTech© tehnologijom imaju zaštitnu funkciju. Ovde se radi o primeni istraživanja koje ukazuju na sinergiju između sredstava za zaštitu bilja i prihrane, pa se do te sinergije dolazi preciznom proizvodnjom sojeva mikroalgi i kombinuju određeni potrebni parametri. Takođe, kombinuje se primena sa osnovnim supstancama u zaštiti bilja, čija primena je strogo propisana od strane Evropske Unije. 

Ono što je veoma bitno napomenuti u savremenoj proizvodnji voća, povrća kao i svih žitarica je da su svi preparati proizvedeni TrieTech© tehnologijom bez karence i mogu se koristiti u zero-residue poljoprivrednoj proizvodnji. Većina preparata se može koristiti u organskoj proizvodnji, za šta su pribavljene odgovarajuće dozvole Ministarstva poljoprivrede. TrieTech© tehnologija donosi preparate veoma snažnog delovanja kako u ishrani bilja tako i u zaštiti, a u skladu je sa novim trendovima da se poljoprivredna proizvodnja odvija bez ili sa vrlo malo pesticida. 

Korpa
Scroll to Top