Prima Bio Solution

O nama

U službi prirode

Kompanija Prima Bio Solutions je nastala na osnovu višegodišnjeg poslovanja matične kompanije Agrol doo u okviru poljoprivrede, kao i želje i težnje da tržištu ponude nove, inovativne i savremene proizvode iz oblasti prihrane bilja. Takođe, potreba tržišta za preparatima nove generacije, koji vrše ishranu biljke i pružaju joj zaštitu istovremeno na biološki način, ukazala je na svrsishodnost ovakve kompanije kao i njenog portfolija proizvoda. Zbog sve većeg broja ukinutih pesticida, ali i onih koji će do 2030. godine biti ukinuti, zaštita bilja će biti veoma teška ili gotovo nemoguća bez preparata kakve nudi Prima Bio Solutions. Zato ćemo se truditi da, kao što nam naziv kaže, budemo prvi u donošenju bioloških rešenja za zaštitu bilja, ali da na inovativni način istim preparatima prihranjujemo biljke. U stvaranju kompanije dugo smo tražili partnera koji može da odgovori na naše zahteve za novim tehnologijama i našli ga u fabrici Biorizon iz Španije. Pristup koji fabrika Biorizon ima, u sferi prihrane bilja, je malo poznat u svetu i zasniva se na tehnologiji proizvodnje mikroalgi. To je moderna TrieTech© tehnologija, koja je jedinstvena za fabriku Biorizon, a pri tom postiže izvrsne rezultate na biljkama. Preparati su testirani u Srbiji i kada su dokazali velike mogućnosti, bilo je jasno da će Prima Bio Solutions nastati na jakim temeljima. Nadamo se da ćemo uspeti, da sa poljoprivrednim proizvođačima podelimo radost uspeha ovih preparata na njihovim poljima i da im prenesemo ovu inovativnu i unikatnu tehnologiju proizvodnje đubriva.

Misija i Vizija

Savremeni trendovi i regulative EU o zabrani i smanjenju korišćenja pesticida, kao i opšta želja ljudi za zdravijom i kvalitetnijom ishranom, u poljoprivredi su doveli do potreba za korišćenjem tehnološki održivih i ekoloških preparata. Prateći ove okolnosti, osnovana je kompanija Prima Bio Solutions, sa ciljem da poljoprivrednicima Srbije donese novu, inovativnu tehnologiju primene biostimulatora, biopesticida i folijarnih đubriva.
Naš partner, kompanija Biorizon iz Španije, je prva u svetu patentirala novu, Trietech tehnologiju kojom dobijamo preparate na bazi mikroalgi. Benefiti ove tehnologije su proizvodnja bez ostataka pesticida, smanjenje emisija CO2, odnosno ekološki čista i održiva poljoprivredna proizvodnja. Efikasnost preparata, dobijenih na ovaj način, je veoma visoka, u pojedinim slučajevima i viša od konvencionalnih.
Kao generalni uvoznici i distributeri na naše tržište donosimo preparate koji su unikatni, jer su specijalno dizajnirani za tačno definisane zahteve biljaka. Njihovom primenom zadovoljavaju se različite potrebe biljaka za mikro i makro elementima, mogu da se koriste umesto dozvoljenih ili ukinutih pesticida, vrše ishranu lista i pozitivno utiču na povećanje prinosa i kvalitet plodova gajenih kultura. Namenjeni su poljoprivrednoj proizvodnji u ratarstvu, voćarstvu i povrtarstvu. Određeni preparati iz našeg portfolia u potpunosti zadovoljavaju visoke standarde organske proizvodnje.

Našim klijentima je na raspolaganju, dostupnost i prisutnost kako našeg, tako i stručnog tima Biorizona. Imamo kapacitet da identifikujemo fiziološke i fitopatološke probleme u svim voćarsko-vinogradarskim, povrtarskim i ratarskim kulturama.
Želimo da svakom pristupimo spram ličnih potreba i zahteva, nudeći kompletnu strategiju ishrane i zaštite biljaka. Kako bi smo to lakše postigli, težimo organizovanju stručnih seminara, edukacija, prikaza u polju i prisustvovanja na stručnim panelima, sajmovima i drugim manifestacijama.
U saradnji sa univerzitetima, institutima, poljoprivrednim savetodavnim stručnim službama i profesorima, radimo oglede sa preparatima iz naše ponude, uz testiranje novih preparata koji su potencijalno interesantni kao alternativa za postojeće ili zabranjene pesticide.
Krajnji cilj koji želimo da postignemo je pronalaženje i upotreba preparata koji nemaju negativno dejstvo na zdravlje ljudi i životnu sredinu uz podizanje poljoprivredne proizvodnje na viši nivo.

MIKRO ALGE ZA MAKRO REZULTATE

Korpa
Scroll to Top