Prima Bio Solution

Ligno+Ca

  • Kalcijum CaO – 14% w/w
  • Ukupni azot N – 10% w/w
  • Organski azot N – 0,35% w/w
  • Nitratni azot – 9% w/w
  • Slobodne aminokiseline – 2% w/w

Ligno+Ca je preparat kalcijuma koji se koristi u prozvodnji voća i povrća. Ovaj preparat je rezultat iskustva koje fabrika Biorizon ima u aplikacijama kalcijuma na biljke. Kalcijum je element koji biljke izuzetno teško usvajaju, a koji je plodovima veoma potreban. Plodovi ne mogu da usvoje sav potreban kalcijum preko korenovog sistema, pa u intenzivnoj proizvodnji dolazi često do nedostataka kalcijuma, koji se manifestuje u vidu gorkih pega kod jabuke, pucanja plodova kod nektarine, breskve, trešnje, pojave mrkih pega kod paradajza i paprike. Jedinstveni simptom nedostatka kalcijuma za sve biljke je nedostatak čvrstine plodova. Bez kalcijuma, plodovi su mekani, brzo propadaju pre ili posle berbe.
Kalcijum se mora aplikovati folijarno, kako bi plodovi mogli direktno da ga usvoje. Ako se aplikuje kroz korenov sistem, postoji mogućnost da se jedan deo ne usvoji iz razloga što je kalcijum izuzetno nepokretan u biljkama. Kada kalcijum jednom uđe u list, on vrlo teško prelazi u plod. Zato aplikacijom direktno na plod obezbeđujemo dovoljno kalcijuma za deobu ćelija i čvrstinu plodova.
Primenjuje se kod voćarskih i povrtarskih kultura. Kod paprike, jagode, borovnice i paradajza se primenjuje svakih 7 dana po pojavi prvih plodova. Kod jabuke, kruške, dunje, breskve, nektarine, kajsije, višnje, trešnje i šljive se primenjuje prvi put u precvetavanju, svakih 20 dana, sve do berbe.

Doziranje
u povrtarstvu i voćarstvu 2 l/ha folijarno.

  • Odaberite opcije Ovaj proizvod ima više varijanti. Opcije mogu biti izabrane na stranici proizvoda.
Ocenjeno sa 0 od 5

Korektori deficita

Ligno+Ca

Kalcijum kompleksiran aminokiselinama, protiv gorkih pega i uopšte nedostatka kalcijuma

902,00рсд

Korpa
Scroll to Top